Kontrollera information om examen

Du som har behov av att kontrollera en persons utfärdade examen kan använda den här sidan för att med hjälp av en kontrollkod och berörd persons personnummer få tillgång till information om utfärdad examen och dess ingående meriter.

Kontrollkoden behöver personen själv förmedla till dig.

För mer information, se Delning av examen