Verifiera dokument

Studiedokumentationssystemet Ladok används av 40 svenska universitet och högskolor. Studenter kan hämta sina bevis i PDF-format i Ladok. Här kan du verifiera att ett sådant dokument är korrekt signerat och att det inte har manipulerats.

Ladda upp det dokument som du vill verifiera.

Filen får inte vara större än 15MB.